Tas ir gudrs zināt, kā darboties ar dažādiem šaujamieročiem, ar kuriem var saskarties. Tiesībsargājošās operācijās mēs uzskatījām, ka ir nepieciešams organizēt vairākas klases noziegumu vietas un īpašuma telpu veidiem, lai palīdzētu mums saprast šos šaujamieročus un kā nejauši nejauši aizdegties.

Karavīriem, kas darbojas ārpus Amerikas kontinentālajām valstīm (CONUS), būtu milzīgs ieguvums, lai veiktu „kaujas lauka paņemšanu”, ja karavīra ierocis neizdevās. Arī karavīriem, kas strādā ārzemju karaspēka padomdevēja un apmācības misijā, būtu jāspēj saprast, demonstrēt un vadīt savus sabiedroto šaujamieročus. Visbeidzot, ja kareivis ir norīkots „kaujas lauka tīrīšanas” pienākumā, tas palīdz zināt, kā „notīrīt un droši” šos atgūtos ieročus. Ievērojot šādas vajadzības, Gunsite Academy piedāvā ārvalstu ieroču kursu.