Kad IekÅ”zemes droŔības departaments vērtē policijas Ä«paŔās taktiskās vienÄ«bas, kritiskā vērtējuma koeficients ir .50BMG kalibra precizitātes Å”autenes klātbÅ«tne vai neesamÄ«ba. Lai gan .50BMG kalibra Å”autene var Ŕķist pārspÄ«lēta pilsētvidē vai pat lauku vidē, abos apstākļos ir scenāriji, kad nekas cits nenotiks. PriekÅ”metus, kas atrodas zem ŔķērŔļiem, kas ir necaurlaidÄ«gi pret mazākiem kalibra Å”aujamieročiem, var pārvarēt ar 0, 50 kalibra Å”auteni. Situācijas, kad teroristi ir pārņēmuÅ”i lidmaŔīnas kabÄ«ni, var mazināt tikai, izmantojot 0, 50 kalibru Å”auteni, jo komerciālo reaktÄ«vo lidmaŔīnu priekŔējie stikli ir izstrādāti tā, lai tie bÅ«tu pretrunā ar mazāku kalibra Å”auteni. Telpās, kurās ir lodÄ«tes izturÄ«gs stikls, piemēram, bankām, tikai .BBG kalibra Å”autene var novērst draudus. Tādējādi, lai gan daži varētu uzskatÄ«t, ka .50BMG Å”autene ir nevajadzÄ«ga tiesÄ«baizsardzÄ«bas jomā, ir taisnÄ«ba. .50BMG Å”autene ir bÅ«tisks tiesÄ«baizsardzÄ«bas instruments.

Lai gan situācijas, kurās ir nepiecieÅ”ama 50BMG kalibra Å”autene, ir salÄ«dzinoÅ”i reti, kad rodas situācija, kad ir nepiecieÅ”ama .50MMG kalibra Å”autene, ir pārāk vēlu, lai SWAT komandas precizitātes taktiskais Ŕāvējs bÅ«tu kvalificēts lielās Å”autenes lietoÅ”anai. AtŔķirÄ«bā no slavenā LA Shootout, kur darbinieki aizņemas pusautomātiskas mazas kalibra Å”autenes no sporta preču veikaliem, .50BMG Å”autenes nav ļoti izplatÄ«tas, pat ieroču veikalos. Turklāt, ja rodas situācija, kad tiks izmantota .50BMG Å”autene, atbildÄ«gajam komandas loceklim jābÅ«t rÅ«pÄ«gi apmācÄ«tam un kvalificētam, lai to izmantotu, un tai ir jāsaglabā savas prasmes, lai tad, kad vissliktākais notiktu, 50BMG Å”autenes komanda var tikt izmantota baidoties no juridiskām sekām saistÄ«bā ar apmācÄ«bu vai kvalifikācijas jautājumiem.