Neizpaužamā vietā tuksneses vidū 5. īpašo spēku grupas (Airborne) locekļi iemaņas apgūst pretpasākumu mākslā. Sākot dienu TOC, militāri runā par taktisko operāciju centru, Speciālo spēku karavīri gatavojas dienas vingrinājumam. Tā kā instruktāža tiek slēgta, viņi turpina ielādēt sauszemes mobilitātes transportlīdzekļus (GMV) ar plašu ieroču klāstu, sākot no M4 karbīniem līdz AT-4 pret bruņu raķetēm.

SF karavīri uzstāda savus modificētos HMMWV (High Mobility Multi-Purpose Wheeled Vehicle) un dziļāk dodas tuksnesī, kas būs viņu atbildības joma (AOR) par dienu. Pievēršoties tam, ko dažās pasaules daļās šķērso kā ceļu, viņi turpina distanci, atstājot putekļu taku.